%
0 zł do końca cel: 0 zł

Prowadzenie Domu Dziecka w Tupizie

Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań rozpoczętych w 2009 roku. Do lipca 2014 r. na placówce pracowały dwie wolontariuszki, Ewelina Węgrzyn i Sylvia Ek, a od lipca 2014 r. w domu dziecka pracują wolontariuszki Joanna Urbańska i Karolina Krupa. Celem prowadzonych przez wolontariuszki działań jest zapewnienie całodobowej opieki…

Projekt był kontynuacją i rozwinięciem działań rozpoczętych w 2009 roku. Do lipca 2014 r. na placówce pracowały dwie wolontariuszki, Ewelina Węgrzyn i Sylvia Ek, a od lipca 2014 r. w domu dziecka pracują wolontariuszki Joanna Urbańska i Karolina Krupa. Celem prowadzonych przez wolontariuszki działań jest zapewnienie całodobowej opieki wychowankom domu dziecka Maria Inmaculada oraz podejmowanie działań mających wspomóc rozwój intelektualny, psychofizyczny i emocjonalny dzieci poprzez zajęcia dodatkowe
z arteterapii, języka angielskiego, zajęcia kulinarne i sportowe. Celem działań jest także przekazanie wzorców prawidłowego zachowania zgodnego z normami społecznymi i moralnymi, zmniejszenie ilości konfliktów wśród wychowanków, prawidłowe kształtowanie relacji, a także wyrównanie szans edukacyjnych, wzrost motywacji do kontynuowania nauki, rozwój kreatywności i talentów wychowanków.[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Boliwia Tupiza 2014

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]