%
0 zł do końca cel: 0 zł

Projekt europejski „Ucyvrok”

  Opis projektu: Podstawowym Celem projektu „Uniting for Citizenship and participation Youth promoting Vulnerable groups’ Rights, Opportunities and Knowledge” była promocja wśród młodzieży programów europejskich do nich skierowanych oraz zbadanie przyczyn niskiego zaangażowania w nie młodych ludzi, a w szczególności młodzieży z mniejszymi szansami. Projekt został sfinansowany ze środków programu…

 

Opis projektu: Podstawowym Celem projektu „Uniting for Citizenship and participation Youth promoting Vulnerable groups’ Rights, Opportunities and Knowledge” była promocja wśród młodzieży programów europejskich do nich skierowanych oraz zbadanie przyczyn niskiego zaangażowania w nie młodych ludzi, a w szczególności młodzieży z mniejszymi szansami. Projekt został sfinansowany ze środków programu „Młodzież w Działaniu”, realizowany w Polsce przez SWM Młodzi Światu (jako partner) przy współpracy z organizacjami z 11 krajów europejskich.

Działania:

• Spotkanie startowe projektu na Cyprze, które odbyło się w Nikozji w dniach 16-18.03.2008 roku, miało na celu przede wszystkim zapoznanie uczestników z metodologią projektu.

• Spotkanie regionalne w Rumunii. Przedstawiciele SWM wzięli udział w spotkaniu pod nazwą „Regional SDDP Co-laboratory”, które odbyło się w mieście Timisoara w dniach 21-22.09.2008 roku. Spotkanie miało na celu dopracowanie ankiety dla młodzieży, głównie poprzez zdefiniowanie pytań używając metodologii opracowanej na Cyprze.

• Ankieta wśród młodzieży. W ramach projektu zostało przeprowadzone badanie opinii wśród polskiej młodzieży w przeciągu 2 miesięcy na grupie około 250 osób. Celem badania było sprawdzenie poziomu wiedzy o programach skierowanych do młodych takich jak „Youth in Action”. Każdy z partnerów projektu przeprowadził podobne badania w swoim kraju, a ostateczne wyniki zostały oficjalnie opublikowane podczas Konferencji finalnej na Cyprze. Wyniki pokazały, że dostęp do informacji o programach młodzieżowych jest niewystarczający. Ponadto badania pokazały, iż istnieje pewna rozbieżność między założeniami programów, a ich realizacją. Celem projektów jest często dotarcie do młodzieży z mniejszymi szansami, czyli z rodzin ubogich o niższym statusie społecznym i materialnym, jednocześnie jednak są oni wykluczeni ze względu na ograniczony dostęp do informacji o tych programach (projekty zakładają dostęp do Internetu, znajomość języków obcych i przedsiębiorczość w szukaniu możliwości zaangażowania w programy nie wiedząc o ich istnieniu).

• Konferencja na Cyprze „European Conference on Youth Inclusion and Youth Participation”. 08.11.2008 roku odbyła się konferencja podczas której spotkała się młodzież z 11 krajów europejskich. Zaprezentowano rezultaty badań z 11 krajów oraz wypracowano na ich podstawie rekomendacje, które zostały następnie przekazane przedstawicielom Komisji Europejskiej obecnym na tym spotkaniu.

• Lokalne spotkanie młodzieżowe. W dniach 21-23 listopada 2008 roku odbyło się w Krakowie lokalne spotkanie z młodzieżą. Uczestniczyło w nim 62 młodych ludzi. Spotkanie miało na celu nie tylko poinformowanie młodzieży o możliwościach, jakie daje min. program „Youth in Action”, ale przede wszystkim pokazanie praktycznych sposobów zaangażowania, połączone z wymianą doświadczeń które już posiadamy. Chcąc osiągnąć ten cel w jak najbardziej efektywny sposób, zdecydowaliśmy się połączyć organizację spotkania z projektu UCYVROK z innym projektem skierowanym do młodych finansowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze środków MSZ pt. „Wybrane problemy globalnego rozwoju w Celach Milenijnych – szkolenie wolontariuszy”.

• Szerzenie dobrych praktyk – broszura „Młodzi młodym – Podaj dalej!”. Jako, że cechą szczególną SWM Młodzi Światu jest praca z wolontariuszami, w ramach projektu postanowiliśmy właśnie ten aspekt naszej działalności pokazać partnerom z innych krajów. Dlatego też specjalnie w tym celu wydaliśmy broszurkę „Młodzi-Młodym – dołącz do nas”, która zapoznaje młodego czytelnika z podstawami zaangażowania społecznego głównie poprzez wolontariat. Zawarto w niej prawa i obowiązki wolontariusza, zasady pracy z wolontariuszem oraz kontakty do organizacji młodzieżowych, które potrzebują pomocy ze strony wolontariuszy. Zostało rozdanych 5000 sztuk broszury, która została umieszczona również w formie elektronicznej do pobrania na stronie www.swm.pl.

Wolontariusze i pracownicy zaangażowani w realizację projektu:
• Piotr Olędzki – koordynator
• Andrzej Szozda
• Agnieszka Dikolenko

[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Polska 2008

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]