%
0 zł do końca cel: 0 zł

Wsparcie zagrożonej młodzieży z Wau poprzez szkolenia zawodowe oraz działania edukacyjno-wychowawcze wśród dzieci ulicy

  Celem projektu było poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej młodzieży z Wau w Sudanie Południowym. Cele te zostały osiągnięte poprzez zapewnienie szkoleń technicznych mających na celu przygotowanie do jednego z zawodów: mechanika samochodowego, stolarza, murarza, spawacza, elektryka, drukarza, obsługi komputera i sekretariatu oraz organizację zajęć wyrównawczych dla…

 

Celem projektu było poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej młodzieży z Wau w Sudanie Południowym. Cele te zostały osiągnięte poprzez zapewnienie szkoleń technicznych mających na celu przygotowanie do jednego z zawodów: mechanika samochodowego, stolarza, murarza, spawacza, elektryka, drukarza, obsługi komputera i sekretariatu oraz organizację zajęć wyrównawczych dla dzieci mieszkających na ulicy. Ponadto w ramach projektu dzieciom ulicy została zapewnienia pomoc medyczna i psychologiczna. Programem zostało objętych ok. 380 dzieci i młodzieży z Wau i okolic. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z placówką salezjańską w Wau.
[gdlr_space height=”40px”]

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Sudan Południowy Wau 2012

[gdlr_space height=”60px”]
[gdlr_process min_height=”200px” type=”vertical” ]