100%
Zebrano: 67400 zł cel: 67400 zł

Panele słoneczne w domu dla dzieci ulicy w Kenii

Mali mieszkańcy domu dla dzieci ulicy Bosco Boys w Nairobi zwykle myją się w zimnej wodzie, co jest przyczyną wielu chorób. Pomóż zapewnić im ciepłą wodę!

Mali mieszkańcy domu dla dzieci ulicy Bosco Boys w Nairobi zwykle myją się w zimnej wodzie, co jest przyczyną wielu chorób. Pomóż zapewnić im ciepłą wodę!

Dom to coś więcej niż dach nad głową – to wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Od 25 lat Salezjanie z Nairobi tworzą dom dla dzieci, których codziennością była ulica. Pomagają młodym ludziom, pozbawionym domu rodzinnego lub przebywających z dala od niego w poszukiwaniu pracy i „lepszego” życia, którym przyciąga stolica kraju.

Dziś program „Bosco Boys” obejmuje trzy ośrodki dla dzieci ulicy, z których każdy jest kolejnym etapem w procesie rehabilitacji i przywrócenia dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy zapewnić wychowankom Don Bosco Boys Kuwinda stały dostęp do ciepłej wody!

Dlaczego panele słoneczne?

Do tej pory, ze względu na bardzo wysokie koszty elektryczności oraz oleju napędowego używanego dotąd do ogrzania wody, dzieci bardzo rzadko miały do dyspozycji ciepłą wodę. W zdecydowanej większości myją się tylko zimną wodą, co jest szczególnie dotkliwe w Nairobi, gdzie temperatury są mocno umiarkowane i często odczuwalne dla lokalnych mieszkańców jako bardzo niskie, szczególnie w okresie pory zimnej. Powoduje to niedostateczną dbałość o higienę i wzrost liczby zachorowań.

Wykonanie instalacji słonecznej pozwalającej na ogrzewanie wody rozwiąże ten problem poprzez zapewnienie stałego dostępu do ciepłej wody dla obecnych i przyszłych mieszkańców domu. Pozwala przy tym wykorzystać warunki naturalne. Afryka gromadzi 51% światła słonecznego docierającego na ziemię (49% dzieli się na wszystkie pozostałe części świata). Z racji swojego położenia geograficznego Kenia posiada olbrzymi potencjał uzyskiwania energii słonecznej (o 4,5 razy większe niż Polska). Rozwiązanie takie jest więc trwałe i przyjazne dla środowiska. Jest to jednak bardzo kosztowna inwestycja, przekraczająca możliwości finansowe placówki. Dlatego chcemy pomóc w jego sfinansowaniu!

Kenia_nairobi_bosco_boys

Jak działa Bosco Boys?
Don Bosco Kariua – pierwszy z ośrodków Bosco Boys – usytuowany jest w sercu Nairobi. Jest to ośrodek pierwszego kontaktu z dziećmi ulicy. Dzieci korzystają tu z lekcji nieformalnych oraz łazienek, gdzie codziennie mogą się umyć. W każdą niedzielę pracownicy ośrodka przemierzają ulice Nairobi i zapraszają dzieci, które dotąd nie trafiły do ośrodka, aby mogły skorzystać z jego oferty. Dzieci najbardziej regularnie korzystające z ośrodka, które wyrażają chęć wyjścia z obecnej sytuacji, przyjmowane są do kolejnego ośrodka.

Don Bosco Boys Langata – to dom, w którym dzieci przebywają stale przez maksymalny okres 3 lat. Ośrodek prowadzi specjalny program rehabilitacyjny oraz zajęcia lekcyjne.

Don Bosco Boys Kuwinda – jest trzecim etapem rehabilitacji dzieci ulicy. Tutaj dzieci włączane są w formalny system edukacji. Ośrodek prowadzi szkołę podstawową, do której uczęszczają zakwaterowane na jego terenie dzieci, które przeszły proces rehabilitacji (obecnie 150 dzieci) oraz 125 uczniów pochodzących z okolic ośrodka, którzy dochodzą wyłącznie na lekcje szkolne. Dzięki połączeniu edukacji dzieci, które przechodzą proces rehabilitacji z dziećmi ze „zwykłych” rodzin, proces przywracania do funkcjonowania w społeczeństwie staje się szybszy i bardziej efektywny. Tutaj wszyscy uczniowie otrzymują ciepłe posiłki, mogą także rozwijać swoje zdolności i zainteresowanie poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak: taniec, chór, koła zainteresowań (gastronomiczne, wyrobów artystycznych, akrobatyczne), zajęcia sportowe. Szkoła organizuje dla nich także wycieczki i obozy wakacyjne. Organizowane są także seminaria dla rodziców oraz wizyty w domach rodzinnych dzieci, które posiadają rodziny oraz wsparcie dla młodzieży, która ukończyła edukację podstawową w postaci pomocy w podjęciu i przejściu edukacji na szczeblu średnim i wyższym.