100%
Zebrano: 43368 zł cel: 43368 zł

Budowa toalet w szkole katolickiej w Etiopii

Projekt ma na celu wybudowanie czterech nowych toalet w szkole katolickiej w Dongorze. Obecnie uczęszcza do niej tysiąc uczniów, a liczba toalet nie jest wystarczająca.

Diecezja Awassa służy 8 milionom mieszkańców na ogromnym terenie (118 tys. km2), znajdującym się w południowej części Etiopii. Etiopia jest w przewadze krajem chrześcijańskim (60%), w którym dominuje Kościół koptyjski. Do Kościoła katolickiego należy mniej niż 1% ludności. Powstała w 1964 roku diecezja Awassa jest stosunkowo młodym Kościołem w Bożej rodzinie, liczącym ponad 200 tys. katolików, 20 parafii i 506 kaplic – małych katolickich społeczności, 49 szkół, 13 klinik, 6 centrów dla kobiet i wiele innych dzieł pomocy społecznej.

Podstawą ekonomii regionu jest agrokultura. Głównie uprawia się kawę, kukurydzę oraz enset. Enset i kukurydza to podstawowe składniki wiejskiej diety ludzi Sidama. Na większości obszarów, wykorzystywane są tradycyjne techniki rolnicze, dotyczące małych produkcji. Większość rodzin żyje ubogo, poniżej przeciętnego poziomu życia. Dzienny przychód na rodzinę wynosi zazwyczaj 20-40 birr, co oznacza 1-2 euro.

Jednym z dzieł prowadzonych przez Kościół i na tym obszarze jest szkoła katolicka znajdująca się w Dongorze. Uczęszcza do niej tysiąc uczniów, którzy w większości pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Aktualnie szkoła posiada cztery kabiny toaletowe, co nie jest wystarczające dla tak dużej liczby osób. Celem projektu jest budowa jeszcze czterech toalet dla obecnych w szkole uczniów. Chcemy stworzyć łazienki adekwatne do potrzeb uczniów, aby uczynić szkołę komfortową dla nich i aby zapewnić im prawidłowy rozwój intelektualny, psychiczny i duchowy. Dodatkowo projekt obejmuje remont niektórych sal lekcyjnych, w których warunki nie są wystarczające do zdobywania wiedzy.

Podziękowanie

W imieniu wszystkich uczniów jesteśmy wdzięczni i ofiarujemy naszą modlitwę za darczyńców, którzy są gotowi pomóc 1000 studentom szkoły w Dongorze. Dziękujemy za włączenie się w budowę 4 nowych toalet dla naszych uczniów. Zapewniam o modlitwie za Waszą organizację oraz ofiarodawców”.
Niech Bóg błogosławi, ks. Teshale, dyrektor Szkoły w Dongorze.