100%
0 zł do końca cel: 13000 zł

Edukacja i dożywianie dzieci w Etiopii

Siostry Salezjanki w Zway prowadzą centrum edukacyjne, do którego należy przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Dostęp do placówek edukacyjno – wychowawczych,  jest w zasadzie jedyną szansą dla dzieci i młodzieży, aby potrafiły potem wykorzystać swój potencjał, a także potencjał własnego kraju i odpowiedzialnie żyć. To dawanie wędki, a nie ryby.

Siostry Salezjanki w Zway prowadzą centrum edukacyjne, do którego należy przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Dostęp do placówek edukacyjno – wychowawczych,  jest w zasadzie jedyną szansą dla dzieci i młodzieży, aby potrafiły potem wykorzystać swój potencjał, a także potencjał własnego kraju i odpowiedzialnie żyć. To dawanie wędki, a nie ryby.

Koszty nauki jednego dziecka to rocznie 50 EUR, czyli ok.  215 zł. Dzieci, aby móc opłacić szkołę, niejedno muszą same pracować już od najmłodszych lat, potem często nie mają sił na naukę, albo są za słabe, bo niedożywione.

W szkole jest prawie 2500 dzieci, lecz 50 z nich najbardziej

potrzebuje wsparcia.

Program 50 EUR  na dziecko rocznie, zapewnia:

  • podręczniki,
  • przybory szkolne,
  • plecaki,
  • buty,
  • mundurki,
  • dożywianie

 Dla Ciebie to tylko 18 zł miesięcznie