Jak to działa


Wypełniasz deklarację

Wypełniając powyższy formularz, decydujesz o kraju, kwocie i okresie przez jaki chcesz wspierać dzieci. Wraz z otrzymaniem od nas potwierdzenia przystąpienia do programu – stajesz się „rodzicem adopcyjnym”.


Otrzymujesz informacje

Minimum raz na kwartał otrzymujesz od nas Informator Adopcyjny, w którym znajdziesz wiadomości z placówek, objętych programem. Korespondencja będzie przesyłana za pomocą wybranego przez Ciebie środka komunikacji.


Zapewniasz edukację

Dzięki wpłacanym regularnie kwotom, zapewniasz edukację grupie dzieci z wybranego przez Ciebie kraju. Jest to możliwe dzięki współpracy wielu rodzin adopcyjnych, które łącznie finansują koszty edukacji danej grupy dzieci.

Zaadoptuj dzieci

Chcę objąć opieką dzieci z kraju:
Deklaruję się wpłacać roczną kwotę w wysokości:
Będę dokonywać wpłat:
Chcę wspierać dzieci przez okres:
Będę wspierać dzieci także opieką modlitewną.

Gotowy, aby zaadoptować?

Zaadoptuj teraz!

Już zaadoptowali

 • Najnowsze wpisy
  W Polsce właśnie mija ostatni wakacyjny weekend. W Kenii podopieczni Karinde Child Love, których wspieramy...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Elason Banda, jak większość młodych w Malawi, stara się wiązać koniec z końcem. Nie jest...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Pomagamy całą rodziną i bardzo nas to cieszy! Zobacz także:Kierunek Ameryka Południowa – dzisiaj po...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Ogromnie się cieszę, że dowiedziałam się o programie Adopcja Miłości i mogłam do niego przystąpić. Zrobiłam to...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Już od 15 lat staramy się pomagać dzieciom z różnych zakątków świata, a także w...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Dlaczego postanowiłam pomagać przez program Adopcja Miłości? Pomagam, bo to mój obowiązek. Ja skończyłam szkołę,...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Postanowiłyśmy pomagać dzieciom przez projekt Adopcja Miłości, kiedy zetknęłyśmy się z informacjami o biedzie w...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Jestem emerytowaną nauczycielką. Będąc w Kenii zobaczyłam w jakich warunkach żyją tam dzieci i młodzież oraz...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Moja pomoc dzieciom jest tylko finansowa, ale cieszę się, że choć w taki sposób mogę...
  Czytaj więcej
 • Najnowsze wpisy
  Kiedy w 2002 roku po raz pierwszy wyjechałam do Afryki jako wolontariuszka świecka, uświadomiłam sobie, że...
  Czytaj więcej

Poznaj dzieci i kraje adopcyjne


Bangladesz

W Lokhikul znajduje się druga nowo otwarta placówka salezjańska w Bangladeszu.

Dowiedz się więcej >>


Kenia

W stolicy Kenii, Nairobi, żyje na ulicy około 40 tysięcy dzieci. Karinde jest dla nich namiastką domu.

Dowiedz się więcej >>


Malawi

Programem objętych zostało 30 dzieci i młodzieży w wieku 15-27 lat z Lilongwe i okolic.

Dowiedz się więcej >>


Boliwia

W domu dziecka w położonej a Andach Tupizie mieszka 25 podopiecznych z regionu Sud Chichas.

Dowiedz się więcej >>

Dowiedz się więcej

Czym jest Adopcja Miłości

Adopcja Miłości to projekt, którego podstawową misją, celem jest zapewnianie ubogim dzieciom z różnych części świata edukacji. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU z siedzibą w Krakowie. Obecnie wspieramy dzieci znajdujące się w placówkach w Zambii, Malawi, Kenii oraz Bangladeszu. Każda placówka ma przydzielonego tzw. koordynatora programu. To koordynator decyduje, które dzieci potrzebują wsparcia w ramach programu. Darczyńca wypełniając deklarację uczestnictwa staje się automatycznie rodzicem adopcyjnym dla tych dzieci. Modli się on za nie oraz zasila fundusz adopcyjny, z którego przekazywane są pieniądze do poszczególnych placówek. Koordynatorzy rozdzielają następnie pieniądze zgodnie z potrzebami dzieci. Dzieci nie są więc przydzielane do konkretnego rodzica adopcyjnego, co pozwala w bardziej efektywny i sprawiedliwy sposób rozdzielić fundusze zgodnie z faktycznymi potrzebami dzieci. Koordynatorzy rozliczają się z wydatkowanych pieniędzy. Rodzice adopcyjni otrzymują raz na kwartał informacje z placówek adopcyjnych w formie tzw. Informatora Adopcyjnego.

Jaką kwotą i jak często należy zasilać fundusz adopcyjny?

To zależy od możliwości finansowych i chęci darczyńcy. Nie narzucamy żadnych kwot. Liczy się szczerość intencji. Każdy grosz powiększa fundusz, z którego przekazywane będą pieniądze do placówek z przeznaczeniem na edukację konkretnych potrzebujących dzieci.
Przykładowo dla Bangladeszu rocznie na 1 dziecko przypadają następujące rodzaje kosztów:
– opłaty szkolne – 40 euro
– zeszyty, książki etc. – 20 euro
– mundurek szkolny – 7 euro
– wyżywienie – 240 euro
Razem: 307 euro, czyli biorąc kurs euro na poziomie 4,17 zł = 1280 zł rocznie za 1 dziecko, czyli miesięcznie ok. 100 zł.
Dla Afryki średnio przyjąć można przelicznik 3 zł dziennie, co daje ok. 1080 zł rocznie za 1 dziecko, czyli ok. 90 zł miesięcznie.

Czy Adopcja polega tylko na wpłacaniu pieniędzy?

Bez opieki duchowej wyrażonej modlitwą za potrzebujące dzieci uczestnictwo w Programie mija się z celem. Modlitwa plus jałmużna to pakiet optymalny stanowiący dobre narzędzie w walce z ubóstwem. Módlmy się o mądre wkraczanie w dorosłe życie dla dzieci adopcyjnych. O to, aby umiały mądrze korzystać w dorosłym życiu ze zdobytej w szkole wiedzy. Aby nigdy, ale to nigdy nie zapomniały o Bogu, który jest prawdziwym Dawcą wszelkiej dobroci. Forma modlitwy – dowolna, Bóg bowiem wysłuchuje każdego kto szczerze się do Niego zwraca.

Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

To proste wystarczy, że wystarczy, że wypełnisz formularz online dostępny na stronie internetowej programu lub prześlesz deklarację uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres: Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków z dopiskiem „Adopcja Miłości”. Deklaracja ma dla nas wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania finansowego. Pozwala ona zaplanować skalę pomocy i kwoty przyszłych przelewów do placówek adopcyjnych.

Czy będę otrzymywać informacje o dziecku, które adoptowałam?

Program Adopcja Miłości z założenia ma charakter projektowy. Oznacza to, że nie łączymy poszczególnych darczyńców z konkretnymi dziećmi. Rodzice adopcyjni obejmują swoją opieką grupę konkretnych dzieci z wybranych placówek. Pozwala to koordynatorom w bardziej sprawiedliwy i efektywny sposób rozdzielać otrzymane fundusze. Zależy nam, aby pomoc trafiała do każdego dziecka w danym regionie, które tej pomocy potrzebuje. Pomoc ta może różnić się w zależności od sytuacji życiowej danego dziecka. Każdy rodzic adopcyjny otrzyma raz na kwartał tzw. Informator Adopcyjny, w którym zawarte będą bieżące informacje o dzieciach objętych Programem (z podziałem na poszczególne placówki): wywiady, listy, zdjęcia, relacje z wydarzeń w placówce etc.

Dlaczego mam Wam ufać?!

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU już od ponad 16 lat poprzez realizację licznych projektów i inicjatyw niesie skuteczną pomoc najbardziej potrzebującym osobom na świecie. Naszą Misją jest ewangelizacja poprzez działanie. Tylko w konkretnym działaniu bowiem, możemy ukazywać niezmierzoną dobroć Bożą. Regularnie publikujemy sprawozdania z naszej działalności. Posiadamy status OPP.

Masz więcej pytań? Napisz do nas

800
dzieci zostało dotąd objętych programem
224
osób zaadoptowało dzieci
90 zł
potrzeba średnio miesięcznie aby zapewnić edukację 1 dziecku