4 MINI GRANTy dla wolontariuszy – KONKURS na inicjatywy wolontariackie w ramach projektu „WOW w NGO!”

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą MINI GRANTY w ramach realizacji projektu pn: „Wsparcie Organizacji Wolontariatu – WOW w NGO!”.

Celem akcji jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to: 1000 zł na każdy MINI GRANT!

Wnioski należy składać od 01.06.2024 r do 30.06.2024 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych

Adresatami działań muszą być osoby przebywające na terenie woj. Małopolskiego, a planowane działania mogą być realizowane w okresie  od 04.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Konkursu

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Wnioski konkursowe należy składać drogą elektroniczną na adres: wolontariat@swm.pl lub papierową – w siedzibie Stowarzyszenia SWM Młodzi Światu ul. Tyniecka 39, 30-363 Kraków.

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 30.06.2024 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 03.07.2024 r.
Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Dokumenty do pobrania:

——

Projekt realizowany z Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – ścieżka WOW w NGO – w ramach realizacji zadania określonego umową.