Zambia: W trosce o zdrowie dużych i małych

Jak podaje UNICEF, około 1 800 dzieci poniżej piątego roku życia umiera codziennie na choroby związane z brakiem higieny i dostępu do czystej wody.

Z inicjatywy misjonarza księdza Jacka Garusa SDB mieszkańcy zambijskiej miejscowości Kazembe otrzymają darmowy dostęp do toalet i pryszniców przy tamtejszej parafii. Prace budowlane pomaga koordynować nasz wolontariusz Marek, który w natłoku obowiązków znalazł chwilkę, by napisać kilka słów:

Pracujemy cały dzień, a po pracy robię wszystkie obliczenia. Najgorsza praca za nami. Już wyszliśmy z ziemi i robimy mury. Teraz powinno już być łatwiej.

Dostęp do czystej wody i bezpiecznych sanitariatów dla parafian i młodzieży z oratorium jest możliwy dzięki hojności naszych darczyńców, którzy wsparli ten projekt budowlany.

Dokumentacja fotograficzna projektu jest możliwa dzięki realizacji projektu z NIW.


Realizacja projekt pt. „Rozwój SWM-Młodzi Światu” jest finansowana ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.