TYYYLEEE dobrego zrobiliście w Bangladeszu!

31 stycznia 2018 r misja w Khonjonpur – Joypurhat została ogłoszona parafią pod wezwaniem Maryi Wspomożenia Wiernych. Biskup Rajshahi, Gerwas Rozario parafię tę powierzył opiece salezjanom, a proboszczem mianował ks. Pawła Kociołka.

Obecnie na terenie parafii znajduje się kościół, szkoła podstawowa, internat dla chłopców studiujących w pobliskim collage’u. Kościół parafialny jest usytuowany w wojewódzkim mieście Joypurhat i jest to jedyna znajdująca się tam katolicka świątynia. Parafia liczy 750 wiernych, większość z nich wywodzi się z plemion: Oraon, Shantal, Mahali, Sing, Munda. Na terenie parafii znajduje się bardzo duża liczba ludności plemiennej, która do tej pory nie miała styczności z chrześcijaństwem, to bardzo ubodzy ludzie którym staramy się pomagać, głownie wspierając w edukacji ich dzieci.

Nasza działalność salezjańska w Bangladeszu z roku na rok jest bardziej widoczna, nasze misje wspierają coraz większą liczbę dzieci. To również dzięki Waszej pomocy, dzięki Waszemu wsparciu wiele młodych ludzi otrzymuje wsparcie, przede wszystkim w ich nauce i szeroko rozumianej edukacji.

 

Z całego serca dziękuję za pomoc finansową otrzymaną z SWM Adopcja Miłości dla dzieci i młodzieży z misji w Khonjonpur-Joypurhat w Bangladeszu.

W pierwszej połowie 2020 roku wsparcie z Adopcji Miłości otrzymało 400 osób:

– 55 osób otrzymało pieniądze na stale opłaty szkolne,

– 24 osobom opłaciliśmy pobyt w internacie,

– Przez cały czas pomagaliśmy dzieciom z najbiedniejszych rodzin w zakupie najpotrzebniejszych do życia środków

– Dzięki Waszej pomocy dożywiamy dzieci przychodzące do prowadzonego przez nas oratorium, w każdy piątek na misji jest około 400 dzieci i młodzieży.

Od 2019 roku widząc ogromną potrzebę douczania dzieci mieszkających w odległych wioskach zorganizowaliśmy dla nich w 14 wioskach zajęcia wyrównawcze. Dzieci, które były bardzo słabe w nauce i często nie były w stanie zdać egzaminów, dzięki Adopcji Miłości coraz bardziej dorównują w nauce innym dzieciom.

Dzięki wsparciu z Adopcji Miłości dzieci objęte tym programem mogły uczestniczyć w zorganizowanym dniu sportu.

Potrzeby tutaj są ogromne, a my salezjanie robimy co w naszej mocy, aby wspierać tych najmłodszych i najbardziej potrzebujących.

Wierzymy i ufamy Bogu, że dzięki Waszemu wsparciu, wszystkie dzieci objęte Adopcja Miłości, wyrosną na dobrych i uczciwych ludzi, dlatego dziękujemy za każdą pomoc, jaką otrzymujemy od Was. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za wspieranie nas, a w zamian ofiarujemy codzienne modlitwy.

W imieniu nas wszystkich z parafii Maryi Wspomożycielki Wiernych w Bangladeszu z całego serca DZIĘKUJEMY!

Z wyrazami wdzięczności i modlitwą

Paweł Kociołek, sdb

Włącz się w Adopcję