Wsparcie finansowe ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie

W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie ucierpiało bardzo dużo osób, tysiące uciekły ze wschodniej części Ukrainy, aby schronić się przed skutkami konfliktu. SWM w ramach akcji pomocowej zebrał środki finansowe, które zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom i ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jak dotąd udało się udzielić pomocy materialnej (artykuły pierwszej potrzeby dla osób przesiedlonych ze wschodu Ukrainy), pomocy psychologicznej (prowadzone są regularne zajęcia z psychologiem i pedagogiem dla dzieci i młodzieży będących ofiarami konfliktu) oraz pomocy medycznej (udzielono pomocy żołnierzom którzy zostali poszkodowani w wyniku walk zbrojnych).

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ukraina 2014