Projekt pedagogiczny w San Lorenzo

 

Miejsce:
San Lorenzo to miejscowość położona w dorzeczu Amazonki odizolowana od większych ośrodków miejskich. Prowadzona tam misja salezjańska prowadzi w okresie wakacji, przypadającym na styczeń i luty, całodniowe zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży. Jest to jedyna dostępna w tym rejonie forma spędzania czasu wakacyjnego. Do pracy na placówce w okresie wakacyjnym została skierowana wolontariuszka, Elżbieta Jakubek, która poprzednio pracowała w ośrodku „Bosconia” w Piura.

Działania:
• prowadzenie zajęć wyrównawczych,
• prowadzenie warsztatów manualnych,
• prowadzenie biblioteki,
• organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych,
• kurs teologiczny dla nauczycieli,
• animacja w parafii.

Wolontariusze zaangażowani w realizację projektu:
• 1 wolontariuszka: Elżbieta Jakubek

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Peru San Lorenzo 2007