Dobry wolontariusz, to przygotowany wolontariusz!

Czas tegorocznych WYJAZDÓW zbliża się wielkimi krokami, a za nami Szkolenie PRZEDWYJAZDOWE dla wolontariuszy m i s y j n y c h!!!

15 osób z całej Polski wzięło udział w weekendzie przygotowującym do wyjazdu na zagraniczną placówkę misyjną.

Rozpoczęliśmy 24go maja – razem z Maryją w Jej uroczystość – NMP Wspomożenia Wiernych – jednym z najważniejszych świąt dla całej Rodziny Salezjańskiej! Jest to dla nas potwierdzenie, że Matka Boża szczególnie opiekuje się nami i naszymi wyjazdami! I prowadzi nas do Swego Syna.

Nasi Wolontariusze podczas zjazdu mogli spotkać się z Tymi, którzy już wrócili ze swoich misji. Dzięki tym rozmowom zdobyli bardzo konkretne informacje na temat placówek misyjnych, do których zostali przydzieleni. Szlifowali swoje kompetencje medialne, poszerzyli wiedzę z zakresu medycyny tropikalnej, oswajali temat stresu i jak sobie z nim radzić… Otrzymali też wskazówki jak dbać o swoją wiarę w trakcie misji (!) oraz jak powiedzieć salezjańskie słówko na dobranoc.

Najważniejszymi momentami była wspólna Eucharystia oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu – gdzie każdy mógł w modlitwie osobistej oddać swój wyjazd i Tych, do których Bóg go posyła.

To był intensywny weekend – z dużą dawką wiedzy, wymiany doświadczeń, rad… czas budowania więzi
i wspólnoty! A to wszystko po to, by nasi wolontariusze byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia swoich misji – w myśl zasady, którą zawsze powtarza nasz Duszpasterz – ks. Marcin: „Dobry wolontariusz, to przygotowany wolontariusz!”.

Przed nami ostatnia prosta do wylotów…

Niech Bóg nas szczególnie prowadzi w tym czasie w Imię Swoje – amen!

Maryjo – Wspomożenie Wiernych – módl się za nami!


fot.: Mikołaj Antkiewicz
tekst: Maria Kargulewicz

——

Projekt realizowany z Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – ścieżka WOW w NGO – w ramach realizacji zadania określonego umową.