Ruszyła budowa w Sudanie Południowym!

 Sześć lat temu salezjanie otworzyli szkołę podstawową w Wau w Sudanie Południowym. Obecnie uczy się w niej 350 dzieci. Początkowo nauka odbywała się pod drzewami. Stopniowo, gdy uczniów przybywało, zaczęto budować małe domki z bambusowych patyków, służące za sale lekcyjne.

Obecnie w szkole działają tylko 4 klasy. Uczniów z pozostałych 2 klas trzeba było w tym roku odesłać do domów z powodu braku miejsca do prowadzenia zajęć

Dzięki Waszej pomocy właśnie ruszyła budowa kolejnej sali lekcyjnej!