Święte Misje Ludowe w dżungli amazońskiej

Ze środków przekazanych przez naszych Darczyńców na działalność ewangelizacyjną, kwotą 30 000 zł wsparliśmy organizację Świętych Misji Ludowych w amazońskiej dżungli, w parafii w Manicore (Brazylia), gdzie pracuje ks. Sławomir Drapiewski sdb.

Z początkiem stycznia zostały w naszej parafii zorganizowane Święte Misje Ludowe. Ktoś może zapytać „o co chodzi?”, bo brzmi to nieco ogólnie. A jest to akcja ewangelizacyjna, gdzie podczas całego tygodnia misjonarze (kapłani, siostry zakonne, zakonnicy i świeccy) odwiedzają wszystkie wspólnoty i rodziny tam zamieszkujące. Z racji, że parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Manicore jest ogromna, w jej skład wchodzi niemalże 60 wspólnot (liczba wspólnot: 9 w mieście; 6 wzdłuż gliniastej i wyboistej drogi gdzie możliwe jest dotarcie wyłącznie samochodem z napędem na 4 koła; 45 wspólnot nadbrzeżnych, do których dociera się rzekami) co było niemałym przedsięwzięciem.

Ponad 200 misjonarzy odwiedzało rodziny, modliło się z nimi, rozmawiali, pracowali, bawili się z dziećmi, prowadzili katechezy… po prostu ewangelizowali. 

ks. Sławomir Drapiewski sdb

Wasze wsparcie pozwoliło pokryć koszty transportu oraz częściowo środków czystości i wyżywienia.