Tanzania: Podsumowanie projektu PPR 2023 w Irindze

W sierpniu rozpoczęliśmy realizację projektu w salezjańskiej szkole technicznej Don Bosco Youth Training Center w Irindze, finansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa. W grudniu udało się osiągnąć z sukcesem wszystkie założone cele. Dzięki rozbudowie działu mechanicznego i budowie nowego działu hydraulicznego, od nowego roku szkolnego (który zacznie się już teraz w styczniu) szkoła będzie mogła przyjąć więcej uczniów do nauki w tych warsztatach. Dzięki nowo zakupionym maszynom – młodzież będzie mogła się nauczyć znacznie więcej, a znajomość obsługi nowoczesnych sprzętów zwiększy ich szanse na rynku pracy. Przeprowadzone szkolenia zapewniły wiele nowych umiejętności zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Dzięki już dwóm projektom PPR realizowanym w salezjańskiej placówce w Irindze (2021 i 2023), szkoła DBYTC ma renomę jednej z lepszych w regionie.


Poniżej przedstawiamy małe podsumowanie projektu w liczbach:

  • 5 miesięcy ciężkiej pracy,
  • 4 sesje szkoleniowe dla ponad 300 uczniów i 23 nauczycieli szkoły, trwające w sumie 90 godzin,
  • dziesiątki tematów poruszanych podczas szkoleń: komunikacja, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość, prawo pracy, psychologia, motywacja grupy, kontrolowanie klasy, radzenie sobie ze stresem, czy też szkolenia z obsługi zakupionych maszyn w dziale mechanicznym,
  • 3 wyjazdy koordynatora i asystenta projektu do Tanzanii,
  • 1 wyremontowany budynek warsztatu mechanicznego,
  • 1 nowo powstały budynek warsztatu hydraulicznego, którego inauguracja miała miejsce początkiem grudnia,
  • dziesiątki odwiedzonych sklepów i ciężko aż zliczyć ile nowo zakupionych maszyn, zaczynając od najmniejszych, a kończąc na tych, które aż ciężko było wyciągnąć z samochodu dostawczego,
  • dziesiątki zaangażowanych ludzi o wielkich sercach,
  • setki godzin pracy, rozmów, ustaleń…

Wiele by tak można było jeszcze wyliczać, ale nie liczby są najważniejsze. Po co więc to wszystko? Dla każdego obecnego i przyszłego ucznia DBYTC w Irindze. By młodzi ludzie z Tanzanii mogli wejść w dorosłe życie z zawodem w ręku, co jest bardzo ważne w krajach rozwijających się. Czy było warto? Zdecydowanie tak, gdyż dla nas liczy się każdy człowiek!

W listopadzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, podczas której kolejnych 84 absolwentów DBYTC w Irindze ruszyło na rynek pracy – życzymy im powodzenia, pełni nadziei, że zdobyta wiedza i doświadczenie ułatwi im znalezienie pracy, gdzie będą dalej mogli rozwijać swoje talenty.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.