„Wolontariat bliżej wolontariuszy” – Wsparcie Organizacji Wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu w Krakowie

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. realizuje zadanie publiczne pt. „Wolontariat bliżej wolontariuszy”. 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 341 850,00 zł

Projekt zwiększy liczbę wolontariuszy aktywnie i długofalowo zaangażowanych na rzecz krajów rozwijających się, zarówno poprzez działania w Polsce, jak i wyjazd celem bezpośredniej pracy na rzecz osób potrzebujących w krajach misyjnych.
Zostanie wzbogacona oferta edukacyjno-szkoleniowa dla wolontariuszy. Dofinansowane będą spotkania comiesięczne oraz spotkania przed-wyjazdowe i po-wyjazdowe, co zapewni lepsze przygotowanie wolontariusz pod kątem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w różnych dziedzinach. Wspierane będą także różnorodne inicjatywy wolontariackie – realizowane w ramach tzw. „mini-grantów”.