Rozpoczynamy Tydzień Misyjny!

„Misje sercem Kościoła” – pod tym hasłem rozpoczynamy w najbliższą niedzielę Tydzień Misyjny w Kościele.

Woda to życie! Dostęp do bezpiecznej wody pitnej jest dobrem podstawowym. Jednak nadal dla jednej trzeciej populacji jest ono niedostępne! Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców krajów misyjnych, głównie Afryki. W wielu miejscach muszą oni każdego dnia przemierzać kilka lub nawet kilkanaście kilometrów w upale, by przynieść dwa wiadra wody, nie zawsze zdatnej do picia, która musi starczyć rodzinie na cały dzień.

W trosce o misyjne serce Kościoła, pomagamy zapewnić to, co do życia niezbędne. Dlatego w ramach tegorocznego Tygodnia Misyjnego wspieramy trzy działania: budowę studni w Ghanie i Angoli oraz zakup zbiornika na wodę w Namibii. We wszystkich tych miejscach pracują księża salezjanie, którzy w ten sposób pragną pomóc swoim parafianom.

Jednak bez Waszego zaangażowania nie jest to możliwe.

Kto skorzysta z Waszej pomocy?

420 uczniów szkoły podstawowej w Namibii

6000 mieszkańców Lolobi w Ghanie

3000 mieszkańców dzielnicy Tchisseque w miejscowości Luena  w Angoli

Pomóżmy również tym razem! W końcu tak niewiele potrzeba, by ktoś inny mógł lepiej żyć :)