Kenia: „CAN DO” czyli jak zrealizować marzenia

Właśnie skończyliśmy bardzo intensywne dwa tygodnie szkoleń z umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy.  W zajęciach, przygotowanych we współpracy z trenerami z Purple Eye, uczestniczyli wszyscy uczniowie pierwszego roku szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town. Ze względu na dużą liczbę uczestników warsztaty zostały podzielone na mniejsze grupy co pomogło w efektywnej pracy, zaś po każdej sesji uczniowie przedstawiali swoje dokonania w szerszym forum pokonując jednocześnie własną nieśmiałość. Podczas szkoleń uczniowie dowiedzieli się wiele o zaletach pracy w grupie, o tym jak się porozumieć, jak rozwiązywać problemy i jak zaprezentować siebie i swoje pomysły innym.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się sesja dotycząca podejścia do pracy, nauki, życia a zarazem do drugiego człowieka. Hasło „CAN DO” stało się myślą przewodnią naszych szkoleń gdyż każdy z uczniów znajduje się obecnie w momencie kiedy decyduje o swoim dalszym życiu, karierze i przyszłej pracy. A to z jakiego pochodzi się środowiska w żaden sposób nie powinno ograniczać marzeń o przyszłości  i jak sami stwierdzili z właściwym nastawieniem mogą osiągnąć wiele.

Kolejne części szkolenia dotyczyły podejmowania nowych wyzwań, tego jak dobrze wykorzystać własne zdolności, jak rozplanować działania i wytrwale dążyć do zamierzonego celu. Dzięki zaangażowaniu i  widocznemu entuzjazmowi podczas prezentacji można śmiało stwierdzić że w przyszłości zrealizują nie jeden z zaprezentowanych projektów.

Mamy nadzieję że ten wspólnie spędzony czas pomógł im uwierzyć w siebie, a w przyszłości pomoże im także wykorzystać ich własne historie i stworzyć coś wartościowego dla siebie i innych.

Ostatecznie „CAN DO” zamieniło się w „I CAN and I WILL. Watch me!”

A w innej części szkoły pracujemy wytrwale nad realizacją naszego wspólnego projektu… cegła za cegłą rośnie nowy budynek dla uczniów działu mechanicznego. W zeszłym miesiącu powoli powstawały podpory pod strop, a obecnie mamy już ściany zewnętrzne całego pierwszego piętra, ściany działowe, miejsce na okna, korytarze i schody!

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.