Podziękowania od uczennic z Kenii

Drodzy Darczyńcy dzięki Wam udało się zrealizować kolejny projekt!

Tym razem wsparliśmy edukację dziewcząt w Kenii, a dokładnie 52 uczennice  szkoły Mukothima Girls Secondary School prowadzonej przez zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Tarbes. 

Z powodu przedłużającej się w tym regionie suszy, a co za tym idzie braku plonów, które można później sprzedać wiele dziewcząt było zmuszonych opuścić szkołę, ponieważ ich rodziny nie były w stanie zapłacić nawet bardzo niskiego czesnego.

Celem projektu było zebranie środków na czesne dla najbardziej potrzebujących uczennic. Całkowita zebrana kwota to  7 500 euro, za które zakupione zostały: 

  • 10 lamp słonecznych, które obniżyły koszty związane z prądem;
  • 5400 kg kukurydzy
  • 180 kg fasoli
  • 90 kg grochu
  • 50 szkolnych mundurków

Dzięki temu kolejne dziewczęta  będą  miały możliwość kontynuowania edukacji, a co za tym idzie możliwość znalezienia lepszej  pracy i niezależności finansowej. 

W imieniu dziewcząt z Mukothima Girls Secondary School z całego serca Bóg Zapłać.