Warsztat mechaniczny przyszłości w Nairobi

Po raz kolejny ruszamy z projektem w Kenii, dzięki wsparciu finansowemu z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa! Otrzymaliśmy dotację w kwocie 853 513,00 PLN. Projekt nosi tytuł: WARSZTAT MECHANICZNY PRZYSZŁOŚCI W NAIROBI. PROJEKT MODERNIZACYJNY I EDUKACYJNY W SZKOLE TECHNICZNEJ DON BOSCO BOYS’ TOWN. Jego bezpośrednim celem jest ułatwienie wejścia na rynek pracy młodzieży, szczególnie z ubogich środowisk w Nairobi poprzez podniesienie poziomu edukacji zawodowej.

Kilka słów o uczniach szkoły salezjańskiej

Don Bosco Boys’ Town znajduje się w Karen, około 15 km od centrum miasta Nairobi. Jest to szkoła techniczna, która przez cały okres swojej długiej działalności (od 1983 roku) cieszy się nieustanną renomą wśród placówek szkolnictwa zawodowego. Powstała, aby dać szanse na lepszą przyszłość zmarginalizowanej młodzieży z okolicznych slumsów i taką rolę pełni do dziś. Uczniowie pochodzą z rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem i patologiami. Bieda i bezrobocie rodzą przestępczość, uzależnienia i zagrożenie HIV/AIDS. Dorastając w tak nieprzyjaznym środowisku młodzi mają utrudnione szanse na zmianę życia. Salezjańska placówka jest więc ośrodkiem wychowawczym i przyjaznym miejscem rozwoju. Obecnie szkoła liczyły 492 uczniów – 412 chłopców i 80 dziewcząt. Możliwości na rynku pracy, jakie daje wykształcenie w kierunku mechaniki i elektryki samochodowej powoduje, że dotychczas wysokie zainteresowanie działem mechaniki samochodowej jeszcze wzrosło. W ubiegłym roku uczęszczało do niego 82 uczniów, obecnie jest ich aż 134.

Jakie działania będziemy podejmować?

W ramach projektu przeprowadzona będzie przebudowa i rozbudowa istniejącego warsztatu mechanicznego. Zostanie on wyposażony w nowoczesne urządzenia i modele, dodatkowo zostaną stworzone stanowiska do ćwiczeń oraz zakupiona większa ilość narzędzi. Dzięki temu kształcenie uczniów będzie bezpieczniejsze i bardziej dostosowane do obecnie używanych przez pracodawców metod i urządzeń. Ważnym elementem projektu jest szkolenie kadry z zakresu wykorzystania nowego sprzętu. Przewidziano też szkolenie dla uczniów pierwszego roku szkoły z umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy.

Realizacja projektu realnie wzmocni szanse młodych na rynku pracy, wyposażając ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem użycia nowoczesnych urządzeń do diagnostyki i naprawy nowszych samochodów. Warto podkreślić, że w sposób pośredni z działań projektu skorzysta także lokalna społeczność min. instytucje i przedsiębiorcy, którzy będą beneficjentami fachowych umiejętności absolwentów szkoły.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w realizacji projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.