Szkoła w Bangladeszu wyremontowana!

Z początkiem lipca z wielką radością otrzymaliśmy wiadomość z Bangladeszu, że dzięki wsparciu darczyńców szkoła w Utrail została odnowiona i w pełni wyremontowana, a wraz z tym momentem uczniowie i nauczyciele wracają do normalnej nauki bez obawy o swoje zdrowie i życie.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od polskiego misjonarza ks. Pawła Kociołka SDB prośbę o wsparcie dla prowadzonej przez niego placówki w Utrail w Bangladeszu. Pilnego remontu wymagała szkoła podstawowa. Duża wilgotność i trudny klimat w regionie powoduje, że budynki powinny być odnawiane maksymalnie co 5 lat. „Nasza szkoła nie była remontowana ani malowana przez 12 lat” – pisał ks. Paweł.

W budynku pojawił i rozwinął się grzyb. Odpadający tynk, zabrudzone ściany, pleśń i złe warunki sanitarne zagrażały zdrowiu i życiu uczniów i nauczycieli.

Na szczęście projekt księdza Pawła spotkał się z odpowiedzią wielkodusznych darczyńców i kwota na remont szkoły została szybko zebrana.

Dzięki Waszemu wsparciu udało się wyremontować cały budynek: korytarze, klatki schodowe, świetlice, salę komputerową.

Z budynku udało się pozbyć grzyba i zarazków, odnowiono tynki i przemalowano wszystkie ściany.

Placówka służy uczniom już od 13 lat, a każdego roku kończy ją ponad 600 uczniów! Teraz odnowiona pozwalać będzie na kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń młodych ludzi.

Dzięki bezinteresownej pomocy wielu ludzi dobrej woli możemy uczyć się i pracować naprawdę w korzystnych warunkach.

Z dumą możemy ogłosić, że dzięki Wam kolejny wspaniały cel misyjny został osiągnięty!