Uczniowie z Czarkowa dla Zambii!

Jak co roku uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu w SP w Czarkowie przez cały rok pogłębiali wiedzę na temat misji i zaangażowali swoich kolegów do wsparcia jednej z naszych misyjnych placówek. Jak sami podkreślają, realizacja projektu „Zambia. Poznaj swoich kolegów w Kazembe” była dla nich fascynującą przygodą.

Projekt realizowany był we współpracy z ks. Jackiem Garusem, dyrektorem placówki misyjnej w Kazembe w Zambii. Wspólnie z nim definiowany został też cel tegorocznego wsparcia: wyposażenie w ławki dwóch pomieszczeń w nowym oratorium.

Pierwszym działaniem, wprowadzającym w misyjny klimat, była akcja informacyjna w postaci wystawy plastycznej zatytułowanej „Klimaty Zambii”, na której uczniowie zaprezentowali prace ukazujące piękno fauny i flory tego kraju.

Uczniowie mieli też okazję spotkać się z klerykiem Aleksandrem Fickiem sdb, który pochodzi z ich okolic, a przez ostatni rok przebywał na placówce misyjnej w Chingoli w Zambii. Podczas spotkania dowiedzieli się jak wygląda życie młodych Zambijczyków, jakie mają problemy i marzenia. Olek podzielił się również osobistymi wrażeniami z tego wyjazdu. To wartościowe spotkanie stało się dla uczniów dodatkową inspiracją do działań mających na celu pomoc dzieciom  z Zambii.

Aby sprostać wyzwaniu i zebrać fundusze potrzebne do zakupu ławek uczniowie wraz z opiekunami zorganizowali kilka akcji. Pierwszym przedsięwzięciem był kiermasz słodkości dla wszystkich mieszkańców zorganizowany we współpracy z panem sołtysem Czarkowa. Kolejną akcją był szkolny dzień tosta, a następnie zbiórka makulatury. Ze wsparcie przyszli także uczniowie klasy 8b z ZSP w Pszczynie, którzy przeprowadzili kiermasz ciast.

Łącznie udało się zebrać 5 040 zł, czyli całą kwotą potrzebną do zakupu 30 ławek.

Zwieńczeniem projektu było spotkanie online z ks. Jackiem z Kazembe, który opowiadał o życiu jej mieszkańców, o prowadzonej przez Salezjanów  placówce, w której mieści się szkoła zawodowa i świetlica dla wszystkich dzieci.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom kolejnej wspaniałej inicjatywy i godnego naśladowania zaangażowania na rzecz misji!

A tak uczniowie w Kazembe cieszą się z nowych ławek: