Kenia (Nairobi) – salezjańska szkoła techniczna

Jedną z podstawowych działalności, które prowadzą salezjanie na całym świecie jest edukacja i formacja młodzieży. W kilku słowach postaram się przedstawić szkołę, w której przyszło mi pomagać podczas mojego pobytu w stolicy Kenii.

Don Bosco Boys’ Town Technical Institute to pełna nazwa szkoły, która rozpoczęła działalność w 1984 roku. Na dzień dzisiejszy, dzięki sumiennej pracy uczniów, miejscowych nauczycieli i salezjańskiego kierownictwa (kapłanów i braci), jest ona jedną z przodujących szkół tego typu w kraju. Jej profil edukacyjny to przede wszystkim kształcenie techniczne w zawodach takich jak:

– mechanika pojazdów,

– mechanika maszyn,

– spawalnictwo,

– elektryka i elektronika,

– systemy klimatyzacyjne i solarne,

– stolarstwo,

– hydraulika,

– budownictwo.

W tych zawodach kształcą się przede wszystkim mężczyźni. Dodatkowo szkoła kształci w takich zawodach jak:

– krawiectwo,

– fryzjerstwo,

– prace biurowe,

oraz organizuje kurs obsługi komputera. 

Liczba uczniów to 470 osób, z czego ponad połowa (męska) mieszka w szkolnym internacie. Wiek uczniów to przeważnie 18-25 lat. Kształcenie trwa dwa lata. Szkoła organizuje również uczniowskie wymiany międzynarodowe.

Działalność szkoły nastawiona jest przede wszystkim na kształtowanie dorosłej młodzieży, a w dalszej kolejności na jej edukację. Ważną częścią jest również produkcja i usługi dla zewnętrznych klientów, przy których uczniowie podnoszą swoje praktyczne umiejętności.

Nauczanie opiera się głównie na zajęciach praktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Umiejętności praktyczne oparte są na teoretycznej wiedzy, na której przekazywanie również przeznaczona jest pewna ilość czasu.

Zajęcia prowadzone są przed południem w godzinach 8:00 – 13:00 (z przerwą 10:15-10:30), a po przerwie obiadowej od 13:35 do 17:00. Szkoła zapewnia codziennie wszystkim uczniom i pracownikom obiad (uczniowie internatu otrzymują oczywiście pełne trzy posiłki podczas całego tygodnia). Normalne zajęcia lekcyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a w soboty do 13:00. Sobota jest dniem zajęć dodatkowych (lecz także obowiązkowych). Uczniowie mają możliwość wyboru jednego z klubów, takich jak:

– skauting,

– chór,

– taniec,

– karate.

W każdą środę uczniowie uczestniczą we wspólnej, uroczystej Mszy Świętej (kościół znajduje się na terenie szkoły). W każdą sobotę wszyscy uczniowie mają również lekcję katechezy. 

Podstawowym miejscem nauki są warsztaty. Ich wyposażenie jest bardzo zróżnicowane. Część sprzętów jest bardzo stara i zniszczona, brakuje wielu podstawowych narzędzi. Na szczęście, dzięki staraniom kierownictwa pozyskiwani są sponsorzy, którzy pomagają wyposażyć szkołę w potrzebne materiały. Jedną z instytucji, która już od kilku lat wspiera stołeczną szkołę jest polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: ramach projektu Polska Pomoc, wdrażanemu przez nasz wolontariat, dostarczone zostały liczne sprzęty, takie jak podnośniki samochodowe, maszyna do cięcia blach laserem (CNC), giętarka do prętów (CNC), hafciarka (CNC), spawarki, zestaw komputerów.