Podziękowania od sióstr klarysek z Peru

Dzięki hojności naszych darczyńców, już od wielu lat wspieramy poszczególne etapy budowy domu formacyjnego. Tym razem udało się zalać dach drugiego piętra.


Zalanie dachu odbyło się 2 maja, w przeddzień uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Schody na strych, zostały zbudowane tydzień wcześniej.
Dziękujemy bezgranicznie Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu z Krakowa oraz wszystkim hojnym Darczyńcom za otwarte serca i życzliwą pomoc w naszej pracy na rzecz Kościoła w Peru. Ufamy, że nadal będziemy mogły spodziewać pomocy hojnych ludzi, abyśmy mogły jak najszybciej ukończyć nasz Dom Formacyjny i przyjąć kandydatki do naszego powstającego Zgromadzenia Sióstr Klarysek kontemplacyjno-misyjnych w Peru.

Dzięki darowiźnie, jaką otrzymałyśmy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego zakupiłyśmy materiały budowlane: 130 worków cementu, 12 m3 kruszywa, 6 m3 grubego piasku, 200 cegieł, pręty żelazne.
Z darem codziennej modlitwy,


s. Krystyna Kuklińska
odpowiedzialna za budowę klasztoru w Pariacoto