Młodzi dla życia w Sierra Leone

Jedną z działalności duszpasterskich salezjanów we Freetown jest ruch Młodzi dla Życia. Grupa pro – life, która opiera się na  teologii ciała św. Jana Pawła II. Ruch ma za zadanie obronę godności życia ludzkiego oraz dawanie świadectwa, zwłaszcza ludziom młodym, życia wiernego Ewangelii. Grupa kierowana jest przez młodzież, która ma być liderami zmiany, natomiast salezjanie są ich towarzyszami, którzy służą pomocą i dobrą radą.

Naszym głównym celem jest pomoc młodzieży w odnalezieniu sensu życia oraz prowadzenie ich pośród wielu wyzwań życiowych. Sierra Leon posiada wysoką populację młodzieży, dlatego tak ważne jest zajęcie się problemami, które ich dotyczą. Ruch pozwala salezjanom aktywnie działać w kwestii rozwiązania ich problemów koncentrując się na ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Grupa uświadamia młodym ludziom, jakie konsekwencje niosą za sobą działania przeciwko życiu oraz służy pomocą w trakcie kryzysów. Młodzi ludzie zaangażowani w akcję wychodzą do społeczności lokalnych, organizują kluby w szkołach oraz prowadzą warsztaty i seminaria w placówkach edukacyjnych.

 Zorganizowaliśmy także kongres, w którym uczestniczyło 500-700 młodych ludzi. W każdą środę prowadzimy spotkania formacyjne. W Freetown już w ponad dwudziestu szkołach istnieją grupy uczniów zaangażowane w akcję, a ponad 60 młodych ludzi zostało ambasadorami i trenerami ruchu pro – life. Członkami ruch „Młodzi dla Życia” są księża salezjanie, wyszkoleni ambasadorzy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. 

ks. Sergej Goman sdb

Dzięki wsparciu naszych darczyńców pokryliśmy bieżące wydatki związane w działalnością grupy, takie jak koszty transportu, przygotowanie materiałów promocyjnych i organizację kongresu.