Owocny połów ryb w nowym stawie w Bipkwae!

A to znaczy, że dzięki Waszemu wsparciu udało się zrealizować projekt aktywizujący młodych z wioski w Kamerunie!

Trudne tereny bagienne na obrzeżach miasta Ebowa uniemożliwiają rozwój upraw roślinnych. Stąd pojawiająca się potrzeba poszerzenia działalności, która umożliwi dostarczenie innego źródła pożywienia. Głównym celem projektu było wykopanie drugiego stawu, mającego posłużyć do hodowli ryb, a także dostarczenie środków na ich dokarmianie i ostateczny połów. Jednakże, zebrane środki przeznaczone na rozwinięcie gospodarstwa rybnego to przysłowiowa wędka. Hodowla i dalsza sprzedaż ryb zapewnia wzbogacenie diety ubogiej w białko dla wielu mieszkańców Bipkwae. Co więcej, rozwój rynku rybnego daje pracę wielu osobom, nie tylko bezpośrednio związanym z budową stawu czy hodowlą ryb. Zapotrzebowanie na nowe produkty, takie jak pasza czy sprzęt do połowu również generuje nowe formy zarobku. Dzięki temu dalsze funkcjonowanie stawów zapewni pracę coraz to większej liczbie osób. Poprzez realizowane działania zachęcono też młodych do wspólnego i aktywnego spędzania czasu. Ich entuzjazm i zaangażowanie w powierzone im zadania, nadały nadzieję i radość mieszkańcom wioski. 

Organizacja projektu została podzielona na trzy etapy : 

Wykopanie stawu oraz zapewnienie łatwego dojazdu przez tereny bagienne.

Już na tym etapie młodzi mieli możliwość zdobycia wiedzy od specjalisty, który nadzorował przebieg projektu. Kwota przeznaczona na spotkania organizacyjne oraz prace terenowe wyniosła 482 euro.

Zakup narybku oraz potrzebnego sprzętu do hodowli, a następnie czteromiesięczny nadzór rozwoju ryb i ich dokarmianie. 

Potrzebne materiały, a także transport do oddalonego stawu wyniosły 2460 euro. Z kolei na wynagrodzenie specjalisty, techników, a także strażników przeznaczono 1120 euro.

Końcówką października 2022 trwający dwa dni połów 207 kg ryb przez młodych mieszkańców wioski. Następnie, sprzedaż złowionych ryb na lokalnym targu, z której całkowity przychód wyniósł 476,100 FRS/CFA (725 euro). Kwota ta zostanie przeznaczona na wznowienie hodowli i kontynuację działań.

Kolejnym wyzwaniem będzie dążenie do hodowli ryb większych rozmiarów. Podczas tego połowu niestety ryby okazały się być małe, co stanowiło utrudnienie w ich sprzedaży. 

Duży wkład w realizację projektu miała lokalna wspólnota salezjańska. Wyznaczone osoby były odpowiedzialne za nadzór i towarzyszenie w podejmowanych działaniach. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w pracach terenowych, a  ich zaangażowanie w dążeniu do celu przyczyniło się do poczucia sprawczości, zapewnienia sobie samowystarczalności, ale także solidarności ze społeczeństwem.

Parafianie z Bipkwae z głęboką wdzięcznością przekazują Wam, Darczyńcom, podziękowania za możliwość rozwoju zarówno osobistego, jak i wspólnotowego!