Podziękowania z oratorium w Bangladeszu

Przyszłość każdego narodu zależy od wychowania najmłodszych pokoleń. Mając to na uwadze księża salezjanie prowadzą w Bangladeszu oratoria – miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogą wzrastać w wierze, uczyć się jak być dobrym chrześcijaninem i  uczciwym obywatelem. Na terenie salezjańskiej misji w Utrail jest 9 oratoriów, do których uczęszcza ponad 400 dzieci.  Aktywności organizowane w oratoriach są różne, obejmują pomoc w nauce dla uczniów z trudnościami, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, np. zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne. W ramach oratorium działają też dwa kluby piłki nożnej (Don Bosco Club A i B), które posiadają swoich trenerów i regularnie odbywają treningi. Zajęcia odbywają się w każdy piątek i niedzielę. Animatorzy prowadzą także katechezy. Oprócz tego kilka razy do roku organizowane są pikniki z kiermaszem i wydarzeniami artystycznymi, na które zapraszani są również rodzice. Oratorium jest szczególnym miejscem dla  dzieci pochodzących z bardzo biednych środowisk. Miejscem, które daje im radość, możliwość rozwoju i szansę na lepsze jutro.

Dzięki ofiarom złożonym przez naszych Darczyńców mogliśmy wesprzeć księży w tej działalności.

Wsparliśmy oratoria kwotą 50 000 zł, która została wykorzystana na:

  • organizację spotkania Bożonarodzeniowego, święta Księdza Bosko oraz dnia dziecka dla podopiecznych oratorium
  • organizację spotkania formacyjnego dla animatorów
  • pokrycie kosztów nauki dla najbardziej potrzebujących dzieci

Bez Waszej pomocy placówki nie byłyby w stanie działać. Uczestnicy i uczestniczki zajęć w oratorium przesyłają serdeczne podziękowania!

„Szczerze mówiąc nasi podopieczni są Wam naprawdę bardzo wdzięczni i cieszą się tak bardzo, że nie sposób tego opisać w kilku słowach. Bardzo dziękujemy za Wasze hojne wsparcie, bez którego nie mielibyśmy tak wielu możliwości. Słowo DZIĘKUJĘ może nie jest wystarczające, ale chcemy powiedzieć z głębi naszych serc, że bardzo doceniamy to, co dla nas robicie i zapewniamy o naszych modlitwach” –

ks. Paweł Kociołek, misjonarz w Bangladeszu