Edukacja dla dzieci z Ugandy – dziękujemy !

Palabek to miejsce w północnej Ugandzie, gdzie żyje ponad 60 tys. uchodźców z ogarniętego wojną domową Sudanu Południowego. Większość z nich to dzieci, które nierzadko straciły część swojej rodziny. Brak jedzenia, ubrań, bezpieczeństwa, edukacji i perspektyw na przyszłość to wierzchołek góry problemów z jakimi na co dzień muszą zmierzyć się mieszkańcy obozu.

Dzięki hojności ludzi dobrej woli udało nam się zebrać ponad 10 tys. euro. Za tę kwotę 15 dziewcząt i chłopców, szczególnie zdolnych i zmotywowanych do nauki, może uczestniczyć w programie stypendialnym, dzięki któremu mogą rozwijać swoje talenty i zdobywać wykształcenie. Dzieciom zapewniliśmy wszelkie niezbędne rzeczy jak książki, zeszyty, przybory szkolne, ubrania, mundurki, buty, wyżywienie, transport itd.

Jak pisze ks. Ubaldino, duszpasterz z Palabek pisze:

Pierwsze miesiące dla uczniów były szczególnie trudne, nowe obowiązki, zmiana otoczenia, a nawet nawyków żywieniowych. Nauka nowego języka- j. angielskiego również stanowiła ciężkie wyzwanie, gdyż większość dzieci w Ugandzie posługuje się językami plemion, z których się wywodzą. Uczniowie musieli bardzo wcześnie wstawać, by zdążyć na zajęcia do szkoły oddalonej o parę godzin od obozu. Ich determinacja znalazła swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach i świetnych osiągnięciach na tle pozostałych dzieci. Dzięki tak dobrym wynikom w nauce, pracowitości i swojej przykładnej postawie młodzi ludzie z obozu Palabek będą mogli kontynuować zdobywanie wiedzy w szkołach średnich i na uczelniach wyższych. Jest to wielką dumą dla całej społeczności i naszej wspólnoty.

Ten sukces był możliwy za sprawą naszych darczyńców, którym bardzo dziękujemy za każdą formę wsparcia duchowego i materialnego.