Wsparcie młodych mam w Czadzie – projekt zrealizowany!

Realizacja projektu miała na celu wsparcie młodych mam z Ndżameny (stolicy Czadu). Działania skierowane były w stronę kobiet, które w młodym wieku musiały zmierzyć się z obowiązkiem rodzicielskim, pomimo braku do tego odpowiednich warunków. Często sytuacja, w której się znalazły wynika z biedy panującej w ich rodzinach, a także braku wsparcia rodzicielskiego. Wiele z młodych mam nie posiada wystarczających środków do zapewnienia godnej edukacji swoim dzieciom. Część z nich sama nie miała możliwości uczęszczania do szkoły.

Zebrane w ramach projektu fundusze umożliwiły całkowite opłacenie czesnego dla dwudziestu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Połowa czesnego została również opłacona dla gimnazjalistów, a młodzież licealna otrzymała mundurki i przybory szkolne. Całkowita zebrana kwota przeznaczona na dostęp do edukacji wyniosła 4967 euro.

Objęte pomocą dzieci i młodzież wychowywane są przez samotne, młode matki w trudnej sytuacji finansowej i społecznej. Całość działań koordynowana była przez pracowników salezjańskiego zespółu szkół, którzy wspierją tych najbardziej potrzebujących. W imieniu młodych mam i ich dzieci kierują podziękowania dla Was, darczyńców i zapewniają o modlitwie.