W Nairobi podsumowań czas…

Pół roku minęło w oka mgnieniu… ledwo z radością informowaliśmy o kolejnym grancie, jaki otrzymaliśmy z Polskiej Pomocy na realizację projektu w szkole technicznej Don Bosco Boys’ Town, a już pora na podsumowanie zakończonych działań.

W zeszłym roku doposażyliśmy warsztat mechaniczny i krawiecki, w tym roku zmodernizowaliśmy dział spawalniczy oraz pracownię komputerową. Można przytaczać liczby przeprowadzonych działań, zakupionych sprzętów, zrealizowanych szkoleń. To wszystko ważne, ale najważniejsze osiągnięcia to:

  • możliwość rozwoju zawodowego 30 młodych ludzi w doposażonym w nowe maszyny i mnóstwo akcesoriów warsztacie spawalniczym
  • satysfakcję z pracy 6 nauczycieli gotowych do przekazywania wiedzy i bogatszych o nowe kompetencje zawodowe
  • radość i wdzięczność ponad ponad 200 młodych ludzi, którzy będą korzystać z 40 nowych zestawów komputerowych
  • szansę na lepsze jutro 1️40 uczniów, którzy rozwinęli umiejętności miękkie przydatne na rynku pracy

A w kolejnych latach z tego wszystkiego skorzystają nowi uczniowie…

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym to było możliwe !

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych.