Dziękujemy za wsparcie uczniów i uczennic szkoły technicznej Ghanie

Dzięki Waszej ofiarności mogliśmy wesprzeć Salezjanów w Ghanie w prowadzonych przez nich akcji dożywiania i programach stypendialnych. Pomoc trafiła do 75 dziewcząt i chłopców mieszkających w internatach Szkoły Technicznej Don Bosco. Mogliśmy zapewnić utrzymanie i  zaspokajać najpilniejsze potrzeby młodzieży. Wsparcie wyniosło 3189 euro i zostało zostało w całości  przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu podstawowych produktów żywnościowych: ryżu oleju warzyw, fasoli, ryb i innych, transportu oraz wypłaty stypendiów dla uczniów i uczennic.

Każda pomoc ma wielkie znaczenie. Przyczynia się do głoszenia Dobrej Nowiny budowania pokoju, pozwala młodym ludziom doświadczyć dobra.