Pomoc medyczna dla seniorów w Burundi

Wsparciem opieki zdrowotnej w Burundi objęte zostały osoby starsze oraz wdowy. Grupa ta, jeszcze bardziej niż reszta ludności, mierzy się z problemem izolacji społecznej oraz trudnościami finansowymi. Głównym celem projektu był zakup kart ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki którym obniżone zostają wysokie koszty leczenia. Pomoc ta nie tylko ułatwiła życie seniorom i wdowom, ale także dała im radość i nadzieję pomimo ich trudnej sytuacji finansowej i odrzucenia społecznego. Dzięki temu osoby te mogą zadbać o swoje rodziny, tym samym włączając się w rozwój i zjednoczenie podzielonego społeczeństwa.

Ofiarność Darczyńców pozwoliła wesprzeć cel całkowitą kwotą w wysokości 2463 euro.


W ramach projektu zakupiono i rozdano 400 kart ubezpieczenia zdrowotnego – CAM. Karta ta obniża koszty opieki zdrowotnej do 80%. Oprócz beneficjenta karty, ze zniżki korzystać mogą także jej dzieci poniżej 18 roku życia. Karta ważna jest rok, co znaczy, że zebranych środków zapewniono dostęp do leczenia w okresie od sierpnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku.

Oprócz zakupu kart, w ramach projektu zrealizowano szkolenie dla 400 osób – seniorów oraz wdów. Celem zrealizowanych wykładów i przekazanych zaleceń było zapobieganie rozwojowi chorób oraz dbanie o codzienną higienę.

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli projekt. Życzymy im dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego, by Bóg obdarzył ich pokojem. – ks. Mélance Manirakiza