Podziękowanie za dożywianie w Czadzie

W ramach programu dożywiania potrzebujących z Ndżameny –  stolicy Czadu, Salezjańskie Centrum Młodzieżowe zorganizowało trzy akcje mające na celu materialną pomoc mieszkańcom. Tegoroczne ogromne opady deszczu spowodowały, że mieszkańcy Ndżameny i okolic walczą ze skutkami powodzi oraz podtopień. Wielu z nich straciło domy, całe rodziny pozostały bez dachu nad głową, w niepewnej sytuacji finansowej. Czekając aż wody opadną, ludzie szukają schronienia u krewnych, a także w salach lekcyjnych. Co więcej, również odczuwalne są tam skutki wojny na Ukrainie. Obserwuje się gwałtowny wzrost cen żywności, a podtopione pola uprawne zwiastują nieurodzajne zbiory na przyszły rok.

Już teraz wiele rodzin pozostaje bez dostępu do pożywienia, a ludzie obawiają się nadchodzącego głodu. Potrzeba wsparcia mieszkańców objawiła się licznymi prośbami skierowanymi do salezjanów posługujących w ośrodku. Wsparcie dotarło do wychowanków ośrodka wraz z rodzinami, osób starszych i chorych oraz najbardziej poszkodowanych na skutek powodzi.

Zostały przeprowadzone trzy akcje dystrybucji paczek pomocowych – w dniach 14, 23 oraz 27 września. W ramach trzech zorganizowanych akcji przekazano potrzebującym w sumie:

20 worków ryżu (1 tona)

24 baniaków oleju (480 litrów)

27 kartonów mydła

18 worków soli

Leki i środki opatrunkowe dziesięciu rodzinom.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy nas wsparli. Bezinteresowna chęć do czynienia dobra jest wyrazem Miłości bliźniego. Obdarowani swoją wdzięczność wyrażają w modlitwie za tych, którzy działają na rzecz pokoju i dobra drugiego człowieka. Bóg zapłać za okazane serce.

ks. Florent Ngoumbeti