Polska pomoc wraca do Boys’ Town w Nairobi

Dzielimy się z Wami kolejną radością! W ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2022 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnego projektu na placówce misyjnej w Kenii: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym. Modernizacja warsztatu spawalniczego i pracowni informatycznej oraz szkolenia w szkole technicznej Don Bosco Boys’ Town w Nairobi”.

Tym razem będziemy modernizować warsztat spawalniczy i pracownię informatyczną, aby dostosować poziom i narzędzia nauczania do wymagań nowoczesnego rynku pracy. Zakup nowych komputerów umożliwi też korzystanie z zajęć informatycznych większej liczby osób. Ważny element projektu będą stanowiły specjalistyczne szkolenia kadry z zakresu wykorzystania nowego sprzętu oraz jego możliwości. Nie zabraknie też szkolenia dla wszystkich uczniów szkoły w zakresie umiejętności miękkich przydatnych na rynku pracy. Dopełnienie całości stanowić będzie akcja promocyjna oferty szkoły w mediach społecznościowych i na stronie internetowej szkoły.

Realizacja projektu realnie wzmocni szanse młodych na rynku pracy wyposażając ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem technologii IT, których znajomość jest niezbędna obecnie na rynku pracy. Modernizacja obu działów oraz szkolenia dla nauczycieli będą stanowić odpowiedź na główne problemy lokalnej młodzieży jakimi są ubóstwo i bezrobocie. Projekt bezpośrednio skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkoły technicznej Don Bosco Boys’ Town, lecz w sposób pośredni będzie z niego korzystać także społeczność lokalna (w tym instytucje i przedsiębiorcy), którzy będą beneficjentami fachowej wiedzy i umiejętności absolwentów szkoły.

To już czwarty projekt realizowany w Boys’ Town dzięki wsparciu z Polskiej Pomocy. W ubiegłym roku zostały zmodernizowane warsztaty mechaniczny i krawiecki.

Koszt dotacji: 487 024,00 PLN

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

www.gov.pl/polskapomoc