Pomagamy, pomagamy…

… a właściwie – pomagacie, pomagacie! Bo bez Was drodzy darczyńcy to wsparcie, które właśnie przekazaliśmy na placówki misyjne, nie byłoby możliwe.

W czerwcu Wasza pomoc, o łącznej wartości 210 000 pln, trafiła aż do 14 miejsc.

120 000 zł przesłaliśmy na nasze placówki adopcyjne w Bangladeszu, Boliwii, Brazylii, Kamerunie, Kenii, Malawi, Sudanie Pd., Syrii i Ukrainie.

20 000 zł na organizację letnich wakacji dla dzieci ulicy we Freetown (Sierra Leone)

12 000 zł na ubezpieczenia zdrowotne dla seniorów w Bikinga (Burundi)

20 000 zł na działalność ewangelizacyjną wśród ludów Amazonii (Peru)

23 000 zł na dożywianie ubogich w Ndżamenie (Czad)

15 000 zł na rozbudowę klasztoru sióstr klarysek w Pariacoto (Peru)