Serce dla Ukrainy – jak pomagamy?

24. lutego życie w Europie zmieniło swój bieg. Sytuacja ta dotknęła nas tym mocniej, że placówki salezjańskie na Ukrainie wchodzą w skład naszej prowincji krakowskiej.

Od pierwszych dni wojny ruszyliśmy z akcją „Serce dla Ukrainy”, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez salezjańskich misjonarzy pracujących nas Ukrainie.

Salezjański Wolontariat Misyjny, przy wsparciu salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego, stał się centrum koordynacji całej akcji pomocowej w naszej prowincji.

JAK do tej pory pomogliśmy?

Na Ukrainę pojechało 14 konwojów humanitarnych (3 TIRY – 32 tony) + (busy, samochody oraz przyczepki 39 ton). W sumie łącznie dostarczyliśmy 71 ton żywności, lekarstw oraz środków higienicznych.

Wysłaliśmy również 28 generatorów prądotwórczych.

Zebraliśmy blisko 500.000 tys. złotych.

123 000 zł przekazaliśmy do naszych placówek na Ukrainie celem pokrycie najbardziej bieżących potrzeb (rachunki, ogrzewanie, pensje dla pracowników itp.)

Pozostałe środki zostały wydane na zakup i transport wyżej wymienionych artykułów pomocowych.

Raz w tygodniu w Radio Wnet jest audycja poświęcona salezjańskiej pomocy humanitarnej (piątek o 15:00) – ks. Roman Sikoń.


Z pomocą księży i kleryków z seminarium organizujemy także pomoc dla uchodźców w Polsce.

Obecnie przy Tynieckiej 39 mieszka 48 uchodźców, ogólnie przyjęliśmy ponad 200 osób. Została stworzona „szkoła” języka polskiego dla osób które mieszkają w seminarium, są również organizowane zajęcia dla dzieci. Zapewniamy również opiekę duchową (codzienna Msza Święta i modlitwy w języku ukraińskim) i psychologiczną.

Z KIM pomagamy?

Nasze działania nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych Darczyńców.

Pomoc rzeczową i zbiórki pieniędzy zorganizowały salezjańskie placówki z naszej prowincji: Świętochłowice, Nowa Huta, Lublin, Oświęcim, Zabrze, Pogrzebień, Skawa i Staniątek. Pomoc płynie także z zagranicy, przekazali ją Darczyńcy z Niemiec, Włoch, Holandii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Czech i Szwajcarii. I oczywiście niezliczona liczba Darczyńców indywidualnych z Polski.

Do KOGO trafiła nasza pomoc?

Żytomierz

Salezjanie prowadzą tu szkołę dla 200 dzieci i oratorium. Szkoła obecnie działa zdalnie, część uczniów opuściło Ukrainę, a szkolne piwnice pełnią funkcje schronów. Od początku wojny pomoc humanitarna trafiła do 2200 osób- głównie pracowników szkoły oraz ich rodzin, a także uchodźców ze wschodniej części Ukrainy i strażaków. Otrzymali jedzenie, lekarstwa, chemię domową, śpiwory-karimaty, ciepłą odzież, generatory prądowe, latarki, power-banki etc.

Odessa

Bazylika mniejsza pw. św. Piotra przy której znajduje się także salezjańska parafia jest chroniona przez wojsko, jednak wierni przychodzą każdego dnia, aby się modlić. Salezjanie prowadzą tu również centrum młodzieżowe i gimnazjum oraz bursę. Połowa uczniów uczestniczy w lekcjach on-line, a druga połowa znalazła schronienie poza granicami kraju. W pustym pomieszczeniu gimnazjum pozostali tylko stróżowie, a budynek centrum młodzieżowego działa głównie jako punkt przyjęcia, składowania i dystrybucji pomocy humanitarnej.

Przekazaliśmy do Odessy wsparcie w postaci postacią żywności, leków oraz pomoc finansową. Salezjanie rozdzielają dary do parafian, pracowników i rodzin uczniów gimnazjum, sąsiadom niezależnie od wyznania, jak również do rodzin wolontariuszy i „terytorialsów” z okolicznych miejscowości: Cherson, Mikołajów, Biełgorod-Dniestrowski, Bielajewka, Wozniesieńsk, Daczne, Chołodna Bałka. Rozdanych zostało już ponad 200 pakietów, które trafiły do rodzin.


Korestyszew

Salezjańska parafia działa „normalnie”, choć jak przyznają duszpasterze wiernych w kościele pojawia się mniej niż wcześniej. Także oratorium wznowiło działalność od tygodnia, jednakże zainteresowanie jest małe, ponieważ większość młodych i dzieci wyjechało do Polski. Do tej pory pomocą na miejscu objętych zostało prawie 1000 osób – rodzin, ubogich i samotnych.

Bóbrka

W tej miejscowości znajdującej się najbliżej polskiej granicy działa salezjańska parafia oraz oratorium, które obecnie nie funkcjonuje. To właśnie tu dotarły nasze pierwsze konwoje z pomocą humanitarną, która została rozdzielona pomiędzy najbardziej potrzebujących mieszkańców (około 200 osób), a także przesłana do innych placówek.

Przemyślany

Salezjanie z parafii w Przemyślanach również organizują wsparcie dla swoich parafian – co niedzielę rozdają 70 pakietów pomocy humanitarnej docierając z pomocą do średnio 250 osób tygodniowo.

Wszystkie poczynania można śledzić na naszym Facebooku.