Kolejne transporty z pomocą dotarły do Żytomierza

Niemal codziennie z naszej siedziby w Krakowie odjeżdżają mniejsze lub większe samochody transportowe wiozące dary na Ukrainę. Żywność, leki, środki opatrunkowe oraz artykuły higieniczne trafiają do naszych salezjańskich placówek w Bóbrce i Żytomierzu, gdzie są rozdzielane na miejscu przez duszpasterzy, bądź przekazywane w inne miejsca na Ukrainie.

Ta pomoc możliwa jest dzięki ofiarności naszych Darczyńców w Polsce, a także wsparciu z zagranicy – dotarły do nas dary i środki finansowe m.in. z Czech, Włoch, Niemiec, Irlandii.

Kolejny transport dotarł już do salezjanów w Żytomierzu i Bóbrce.