Kenia – integracja, komunikacja i cyfryzacja

Oj dzieje się w Don Bosco Boys Town w Nairobi! Jak pewnie pamiętacie od sierpnia realizujemy tu projekt modernizacji działu mechanicznego i krawieckiego w szkole technicznej, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach programu Polska pomoc.

Co nowego w szkole technicznej Don Bosco Boys Town w Nairobi? W oczekiwaniu na nowe maszyny do działu mechaniki samochodowej i krawiectwa nie próżnowaliśmy!

Kto jest najważniejszy w tym projekcie? Oczywiście uczniowie szkoły! To dla nich kupujemy nowy sprzęt i szkolimy nauczycieli. Oni też byli odbiorcami największego z zaplanowanych w projekcie szkoleń. Dotyczyło ono umiejętności miękkich, pomocnych w szukaniu pracy, płynnym przejściu z roli ucznia do roli pracownika oraz dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Szkolenie trwało sześć dni i wzięło w nim udział 152 uczniów. Czego się w tym czasie nauczyli?

DZIEŃ 1: UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

Wszystkich uczestników i prowadzących powitał brat Francis, który jest dyrektorem szkoły i koordynatorem lokalnym projektu. Szkolenie rozpoczęło się od „przełamania lodów” i integracji, wszyscy uczestnicy zebrali się w kręgu, każdy mówił swoje imię oraz jedną wyjątkową rzecz o sobie. Następnie uczestnicy mieli własnymi słowami opisać znaczenie terminu „komunikacja”. Potem, pracując w grupach uczniowie poznawali techniki komunikacji. Trenerzy wykorzystali również ćwiczenie „zepsuty telefon”, aby pokazać mechanizmy przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej oraz bariery w skutecznej komunikacji. Po ich zidentyfikowaniu uczniowie zastanawiali się nad sposobami ich pokonywania.


DZIEŃ 2: PRACA ZESPOŁOWA

Był to bardzo ekscytujący i angażujący dzień dla uczestników, ponieważ zastosowali oni w praktyce różne treści szkolenia i zaprezentowali swoje pomysły klasie. Ta część szkolenia obejmowała następujące tematy:

  • Definicja zespołu, praca i praca zespołowa.
  • Znaczenie pracy zespołowej.
  • Efekty braku pracy zespołowej.
  • Etapy procesu pracy zespołowej (Formowanie, Burzenie, Normowanie i Wykonywanie).
  • Jak stworzyć doskonały zespół w pracy?
  • Liderzy w zespole – ich role i obowiązki.

DZIEŃ 3: UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Kolejnego dnia uczniowie zapoznali się z definicją problemu. Wszyscy uczestnicy z zapałem i wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w odgrywaniu scenek ilustrujących problemy, z którymi boryka się młodzież. Następnie poprzez metody aktywizujące odkrywali poszczególne narzędzia służące do ich rozwiązywania.

DZIEŃ 4: UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

W tym dniu uczestnicy zmierzyli się z tematem niezwykle istotnym dla przyszłych pracowników różnego rodzaju przedsiębiorstw. Na początek poznali definicję alfabetyzacji cyfrowej, rolę umiejętności cyfrowych w miejscach pracy oraz korzyści płynące z umiejętności cyfrowych. Dowiedzieli się jakie umiejętności cyfrowe są poszukiwane przez pracodawców i dlaczego, a także jak poprzez różne kanały komunikacji cyfrowej pozyskiwać niezbędne informacje. Na koniec zastanawiali się jakie są pozytywne i negatywne aspekty alfabetyzacji cyfrowej.

DZIEŃ 5: POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI BEHAWIORALNE

Czym jest „postawa”? Jakie jest znaczenie postaw pozytywnych? Jaki jest wpływ negatywnego nastawienia na nasze ciało, umysł i duszę? Odpowiedzi na te pytania szukali uczniowie podczas przedostatniego dnia szkolenia. Stanowiły one punkt wyjścia do nauki umiejętności behawioralnych takich jak: rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, cierpliwość, podejmowanie decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów.

DZIEŃ 6: EWALUACJA

Ostatni dzień stanowił podsumowanie całego tygodnia zarówno przez trenerów, jak i uczestników. Ewaluacja posłużyła także uczniom jako punkt wyjścia do refleksji nad celami osobistymi i zawodowymi. Podczas szkolenia nie zabrakło miejsca także na zabawy integracyjne oraz poczęstunek w przerwach między zajęciami.

A jak szkolenie oceniają sami uczniowie? Zobaczcie sami!

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.