Zambia: szkoła w Katongo już wyposażona!

Pamiętacie klasę szkolną, która budowaliśmy w zambijskim Katongo?

… oto ona!

Właśnie zapełnia się uczniami, bo dzięki Waszej pomocy udało się już zakupić wyposażenie!

Są już ławki i krzesła, biurko dla nauczyciela, laptop, drukarka i kserokopiarka. Wszystko gotowe!