Postępy prac w rozbudowie centrum dla dzieci ulicy w Sierra Leone