Razem możemy więcej!

Dzięki Waszej ogromnej hojności udało nam się ostatnio zakończyć zbiórki na kilka projektów.

Przekazaliśmy środki na 6 placówek misyjnych.

Budowa studni w Czadzie – 10 000 zł

Instalacja elektryczna w szkole w Bangladeszu – 40 000 zł

Peru – dżungli do stolicy – 9 600 zł

Wsparcie domu dla chłopców ulicy Bosco Boys w Kenii – 4 400 zł

Remont ośrodka dla dzieci ulicy w Sierra Leone – 40 000 zł

Budowa centrum alfabetyzacji z Burundi – 25 000 zł

O postępach prac w realizacji projektów będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.