Republika Środkowoafrykańska – Dożywianie ubogich z Parafii w Bangi

Pragniemy poinformować, że dzięki Waszej hojności udało się zebrać i przekazać kwotę w wysokości 18 892,05 PLN na dożywianie ubogich z parafii w Bangi.

Bangi to stolica Republiki Środkowej Afryki, w której panujące konflikty i wszechobecne ubóstwo znacząco utrudniają pracę misyjną. W jednej z dzielnic – Galadabja, położonej na obrzeżach stolicy, funkcjonuje duża salezjańska parafia świętego Jana licząca około 10 tys. wiernych. W RCA obok trudności z dostępem do wody wzrasta problem głodu – ceny produktów nie są małe a mieszkańcy żyją średnio za 4 zł dziennie. Wielu z nich głoduje mimo, iż kilo ryżu można kupić za niespełna 3 zł.

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu włączył się w program dożywiania najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii w Bangi. Objęci nim zostali najubożsi parafianie, szczególnie opuszczone dzieci, osoby samotne w często dramatycznych sytuacjach życiowych, uczniowie salezjańskiej szkoły oraz przedszkola.

15 sierpnia 2018 roku przekazane środki finansowe pozwoliły na zorganizowanie spotkania dla najuboższych mieszkańców salezjańskiej parafii, czyniąc Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny niezwykle radosnym dniem. Tego dnia, każdy mógł najeść się do syta oraz zabrać do swojego domu zapasy żywności. Spotkanie odniosło ogromny sukces. Ofiarowana w ten sposób pomoc przyczynia się do uświadamiania i przywracania ubogim godności, której tak bardzo brakuje w ich życiu. Od wszystkich napływają serdeczne podziękowania dla Darczyńców, którzy swoją jałmużnę przeznaczyli właśnie na ten cel. Jednocześnie w trakcie spotkania starano się wzbudzić zaciekawienie innych osób, którzy swoja hojnością chcieliby zaangażować się w pomoc.

Pracujący w Bangi Salezjanie Księdza Bosko, w swojej posłudze działają w ramach programu CARITAS opiekując się ofiarami wojen oraz samotnymi staruszkami i sierotami. Prowadzą Centrum dla młodych, ambulatorium, przedszkole, szkołę podstawową oraz parafię. Zorganizowane spotkanie stanowiło pierwszą część dzielenia się życiem z ubogimi. Istnieje jednak wiele innych potrzeb, w tym potrzeby bieżące i sanitarne, o które w większości proszą osoby starsze opuszczone przez rodziny. Powodem porzucenia jest niewystarczający zasób środków na utrzymanie osoby w podeszłym wieku. Dotyczy to głównie tych rodzin, które nie są wpierane przez CARITAS. Pomoc w parafii kierowana jest również do skrzywdzonych wojną i osób pozbawionych środków do życia.

Salezjanie dziękują wszystkim osobom dobrej woli z Krakowa za ich szczere serca i udzieloną pomoc na rzecz biednych, która pozwala przynieść ulgę naszym cierpiącym bliźnim.

„Składamy serdeczne podziękowania i niech Bóg wynagrodzi i błogosławi wszystkim, którzy myślą i działają dla godności człowieka.”

 Red. Patrycja Bożek