Kenia: powód do dumy!

Od 25 lat Salezjanie z Nairobi tworzą dom dla dzieci, których codziennością była ulica. Pomagają młodym ludziom, pozbawionym domu rodzinnego lub przebywających z dala od niego w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, którym przyciąga stolica kraju.

Przy ośrodku salezjanie prowadzą także szkołę podstawową. Uczęszczają do niej zarówno mieszkańcy Bosco Boys, jak i 125 uczniów pochodzących z okolic ośrodka, którzy dochodzą wyłącznie na lekcje szkolne. Jak im idzie nauka? Przekonajcie się sami.

Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy Bosco Boys,

Przyjmijcie gorące pozdrowienia od Bosco Boys w Nairobi.

Kolejny raz dobry Bóg pobłogosławił nam dając powód do dumy. Są nim nasi uczniowie których możemy być bardzo dumni .W tym roku w sumie przygotowaliśmy do egzaminu państwowego na zakończenie szkoły podstawowej 21 uczniów. Osiemnastu z nich uzyskało wyniki powyżej średniej, czyli nieco lepiej niż w poprzednich dwóch latach. Jest to duże osiągniecie szczególnie wziąwszy pod uwagę pochodzenie większości z nich – przybyłych do nas kilka lat temu prosto z ulicy, bez żadnego wykształcenia. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich egzaminowanych, salezjanów, pracowników, przyjaciół i darczyńców Bosco Boys za wasze niestrudzone starania dla tych dzieci w minionych latach. Niech Wszechmogący Bóg obficie wynagrodzi za to Wam i Waszym rodzinom.

Ks. Benn Agunga, Sdb

Bosco Boys – Nairobi

Tutaj wszyscy uczniowie otrzymują ciepłe posiłki, mogą także rozwijać swoje zdolności i zainteresowanie poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak: taniec, chór, koła zainteresowań (gastronomiczne, wyrobów artystycznych, akrobatyczne), zajęcia sportowe.

Obecnie największym problemem jest brak dostępu do ciepłej wody. Do tej pory, ze względu na bardzo wysokie koszty elektryczności oraz oleju napędowego używanego dotąd do ogrzania wody, dzieci bardzo rzadko miały do dyspozycji ciepłą wodę. Rozwiązaniem długofalowym jest instalacja kolektorów słonecznych, niestety bardzo kosztowna. Ale wspólnie jesteśmy w stanie pokryć jej koszty! Dołączysz?

 

Pomagam teraz