Poznaj dzieci z Sierra Leone. To im pomogłeś wspierając w tym roku akcję Orawa Dzieciom Afryki. Dziękujemy!

https://www.youtube.com/watch?v=8l15uonODOY