Poznaj dzieci z Sierra Leone. To im pomogłeś wspierając w tym roku akcję Orawa Dzieciom Afryki. Dziękujemy!