Zwykłe dziewczyny – Alicja

https://vimeo.com/107558375

Dlaczego Alicja na wakacje nie pojechała do Tunezji? Co sprawia że kilka razy wyjeżdżała do Ghany pomagać Salezjanom w organizacji obozów wakacyjnych dla najuboższych dzieci i młodzieży? Zobacz kolejny film z serii „Zwykłe dziewczyny”.