Adoracja w Kalkucie

https://vimeo.com/86403269

Adoracja w Kalkucie, czyli… modlitwa z Misjonarkami Miłosierdzia od Matki Teresy z Kalkuty.