Obóz Kakuma

Obóz uchodźców w Kakumie oczami wolontariusza SWM, Romana Sikonia.