Wyjazd na misje

Share Button

NA MISJACHKim jest świecki wolontariusz misyjny? To osoba, która ofiarowuje swój czas, wiedzę i umiejętności, aby służyć najbardziej potrzebującym w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Europy Wschodniej lub Azji.

Najważniejszym aspektem pracy wolontariusza misyjnego jest dzielenie się świadectwem chrześcijańskiego życia osoby świeckiej. Żyjąc wśród tych, do których jesteśmy posłani, wykonujemy konkretną pracę na rzecz innych i jesteśmy żywymi świadkami miłości Jezusa Chrystusa.

Co robią wolontariusze misyjni?

- dzielą się świadectwem codziennego życia Ewangelią

- prowadzą działalność edukacyjno-pedagogiczną

  • Są wychowawcami w domach dla dzieci i domach dla dzieci ulicy
  • Uczą w szkołach i przedszkolach
  • Prowadzą świetlice oraz salezjańskie oratoria dla dzieci i młodzieży
  • Animują życie parafii
  • Organizują obozy wakacyjne dla dzieci
  • Uczą przedmiotów technicznych, języków oraz nowoczesnych metod stosowanych w edukacji
  • Przygotowują i kształcą lokalnych animatorów i nauczycieli

- budują podstawową infrastrukturę

  • Projektują i budują szkoły, przedszkola, internaty, przychodnie medyczne i oratoria

- realizują projekty medyczne

  • Pracują jako lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci
  • Szkolą personel medyczny

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby wyjechać na misje:

- co najmniej roczny okres formacji i przygotowania do wyjazdu, obejmujący uczestnictwo w spotkaniach wolontariuszy SWM oraz indywidualne przygotowanie

- aktywna współpraca i udział w działaniach SWM na terenie Polski

- silna motywacja i predyspozycje do wykonywania danego rodzaju pracy

- zgromadzenie funduszy na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia i szczepionek (przy współpracy z biurem SWM w Polsce)

- dobra znajomość języka obowiązującego w danym kraju misyjnym

- ukończone 18 lat

Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje duszpasterz wolontariatu.

 

Partnerzy:

Partnerzy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

Znajdziesz nas na:

Profil Facebook Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego 'Młodzi Światu'You Tube - kanał video Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego 'Młodzi Światu'