Adopcja Miłości dla Malawi

W ramach prowadzonego przez nas od lat Programu Adopcja Miłości obejmujemy opieką nową placówkę w Malawi.

Komu pomagamy?

30 dzieci i młodzieży w wieku 15-27 lat objętych Programem Adopcja Miłości w Malawi żyje poniżej granicy ubóstwa. Zwykle mają oni tylko jednego z rodziców lub są sierotami, czego główną przyczyną jest wysoka umieralność z powodu AIDS. Pomimo młodego wieku, często odpowiadają za swoje rodzeństwo, a nawet zapewniają byt całej rodzinie. Prawie wszyscy w pewnym momencie życia musieli zrezygnować ze szkoły, aby skoncentrować się na pracy pozwalającej przetrwać ich rodzinom. Niewielu z nich stać na szkołę, pomimo tego, że jest ona publiczna, ale opłaty z nią związane przekraczają ich możliwości.  Młodzież ta nie posiada więc żadnych kwalifikacji, zarabiają na życie podejmując się drobnych prac domowych u innych ludzi. Widoczny jest brak elementarnej wiedzy dotyczącej np. praw człowieka, ochrony zdrowia, czy podstaw przedsiębiorczości, czy planowania. Dużym problemem jest również niedożywienie, wynikające nie tylko z braku pieniędzy, ale także z niekorzystnych warunków rolniczych panujących w Malawi. Zresztą ciężko cokolwiek uprawiać na własny użytek, gdy nie posiada się nawet własnego kawałka ziemi.

orawa_komu pomagamy_2016009

Gdzie pomagamy?

Program jest realizowany we współpracy z Don Bosco Friends of Youth (Don Bosco Przyjaciele Młodych), organizacją działającą przy misji salezjańskiej w Lilongwe, stolicy Malawi. Powstała ona w 2014 r. z inicjatywy dwójki młodych ludzi – Grace i Reubena. Swoją działalnością obejmuje rozległy obszar Kang’oma, na którym mieszka bardzo dużo młodzieży często sierot, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Stopień ubóstwa w tym rejonie Malawi jest na bardzo wysokim poziomie. Przypadki przestępstw, narkotyki, problemy alkoholowe, wczesne ciąże czy małżeństwa dzieci to problemy, z którymi nierzadko można się tu spotkać. „Przyjaciele młodych” walczą przede wszystkim o zmianę w mentalności i sposobie myślenia trudnej młodzieży z Malawi. Potrzeba jest dużo siły i wsparcia, aby podnieść ich często po utracie bliskich i zakorzenić przekonanie, że dzięki wykształceniu będą mieli realną szansę na zdobycie pracy. Poprzez program szkoleniowy Social and Economic Empowerment for Vulnerable Youth (społeczne i ekonomiczne wsparcie dla potrzebującej młodzieży) uczą młodych odpowiedzialności za własne życie. Chcą dać im szansę rozwoju, wyboru godnej przyszłości, pokazać, że inny świat istnieje, a sposób na życie odmienny od obecnego jest możliwy.

Co ofiarujesz dzieciom i młodzieży z Malawi wspierając ich w ramach Programu Adopcja Miłości?

  • pokrycie wszelkich opłat szkolnych (czesne, mundurki, przybory szkolne, książki i jedzenie) dla młodzieży w wieku szkolnym;
  • kursy zawodowe dla uczestników programu, którzy nie mogą wrócić do szkoły ze względu na swój wiek (krawiectwo, blacharstwo, obsługa komputera, malowanie i dekorowanie wnętrz, stolarstwo, murarstwo);
  • książki, sprzęt i materiały do biblioteki, która docelowo stanie się miejscem nauki, szkoleń i wzajemnej wymiany doświadczeń;
  • praktyczne szkolenia rozwojowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości, planowania, zarządzania czasem;
  • możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (starsza młodzież objęta programem uprawia pole, które jest dzierżawione, a także prowadzi niewielką hodowlę świń i kur. Część zbiorów jest przeznaczona na sprzedaż, a część do bieżącego spożycia. Za część uzyskanych pieniędzy młodzież kupuje produkty pierwszej potrzeby na własny użytek, część uczy się inwestować w rozwój swojego gospodarstwa).

Poznaj naszych nowych podopiecznych:

Zaadoptuj teraz!